Za maturante

DRŽAVNA MATURA

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele. Odredbe o polaganju državne mature odnose se na učenike koji su prvi razred gimnazije ili četverogodišnje strukovne i umjetničke škole upisali u školskoj godini 2006./2007.

 

Obavještavaju se učenici 4.a i 4.b (2016./2017.) koji su ispite Državne mature polagali u jesenskom roku da od 21. rujna 2017. u tajništvu Škole mogu podići potvrde o položenim ispitima.

 

Pravilnik o polaganju državne mature

Postani student! (ovdje potražite sve novosti vezane za državnu maturu te pretražite sve studijske programe u RH)

Ispitni katalozi

Mobilna aplikacija državna matura za vježbanje zadataka

Kalendar polaganja ispita državne mature 2017./2018. ljetni rok

Kalendar polaganja ispita državne mature 2017./2018. jesenski rok

 

ZAVRŠNI RADOVI

 

Upute za izradu završnih radova:

Upute za izradu završnog rada-četverogodišnja zanimanja

Upute za izradu završnih radova-trogodišnja zanimanja

za pomoćna zanimanja

 

 

PRIJEDLOZI TEMA ZA ZAVRŠNI RAD školska godina 2017./2018.

PRIJEDLOZI TEMA ZA ZAVRŠNI RAD za zanimanje pekar 2017./2018.