Pristup informacijama

Godisnje_izvješće 2017. Godišnje izvješće 2017. csv

Godišnje_izvješće 2015.

Godišnje_izvješće 2016.     Godišnje izvješće 2016. csv

Pitanja i odgovori

Službenica za pravo na pristup informacijama

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Kriteriji za određivanje visine naknade

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave pristup informacijama