Povijest škole

Ugostiteljska škola osnovana je 1970. godine i to u sklopu Ekonomske škole. Škola je u početku upisala razredne odjele za zanimanje kuhar i konobar čiji su polaznici praksu pohađali u restoranu  uređenom i opremljenom prema potrebama školovanja. Uređuje se i radionica za kuharstvo i usluživanje koju će koristiti samo učenici.
Godine 1973. Ekonomska škola mijenja naziv u Školski centar za obrazovanje ekonomskih i ugostiteljskih kadrova Bjelovar. Škola upisuje četverogodišnje i trogodišnje smjerove. Unutar četverogodišnjih smjerova Ekonomske škole upisuje se turistički smjer, a unutar trogodišnjih smjerova Ugostiteljske škole kuhar i konobar.
Škola je smještena na adresi Branka Karanovića 26 do lipnja 1993.godine kada mijenja naziv i dobiva novu adresu – Ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Petra Zrinskog 4.

Najnoviji naziv, koji nosi i danas, škola dobiva 2008. godine nakon preseljenja na novu lokaciju – Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar. Škola je dio novosagrađenog srednjoškolskog centra u kojem se nalaze i Medicinska, Komercijalna i trgovačka i Ekonomska i birotehnička škola. U potpunosti je opremljena svime potrebnim za zanimanja koja se mogu pohađati u školi. Škola trenutačno izvodi obrazovne programe u četverogodišnjem i trogodišnjem trajanju. Četverogodišnji programi: hotelijersko – turistički tehničar i turističko – hotelijerski komercijalist. Trogodišnji programi: kuhar, slastičar, konobar, pekar, mljekar, konditor. U školi postoje i dva programa za učenike s teškoćama: pomoćni kuhar i slastičar te pomoćni vrtlar.