Zakonski i opći akti

Sve važnije zakonske akte, propise i dokumente možete potražiti na poveznici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

STATUT – potpuni tekst, 2017.

Statut – svibanj 2016.

Izmjene i dopune Statuta 2017.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA TUPŠ

PRAVILNIK O ŠTETAMA POČINJENIM NA IMOVINI ŠKOLE

PRAVILNIK O RADU TUPŠ

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU – TUPŠ

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG PROSUDBENOG ODOBRA I POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

KUĆNI RED DVORANE

ETIČKI KODEKS TUPŠ