Financije

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za 2017. godinu: 1. dio,   2. dio,   3. dio,   4. dio,   5. dio,   6. dio,   IZVRŠENJE 01.-31.12.2017.,   Bilješke 2017.

Odluka o visini blagajničkog maksimuma

PLAN 2018. po izvorima

Obrazloženje financijskog plana 2018.

PROJEKCIJE PLANA 2019.  po izvorima

PROJEKCIJE PLANA 2020.  po izvorima

Rebalans Plana nabave za 2017. 12.mj

PLAN NABAVE za 2017.

REBALANS PLANA NABAVE ZA 2016.

FINANCIJSKI PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

REBALANS PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SA KOJIMA TUPS BJELOVAR NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

PROCEDURA ZAPRIMANJA PROVJERE TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

PROCEDURA NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20000 KUNA

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA

Financijski plan 2019. po izvorima

Financijski plan 2018. po izvorima

Financijski plan 2017. po izvorima

Financijski plan 2017. – projekcije 2018. i 2019.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za 2016. godinu: 1. dio,   2. dio,   3. dio

Godišnji obračun za 2015.

Rebalans financijskog plana za 2016.

Projekcije za 2017. i 2018. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za 2015. godinu:  1.dio, 2.dio, 3.dio, 4.dio, 5.dio, 6.dio

Rebalans Financijskog plana 2015.

Financijski plan za 2015. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za 2014. godinu: 1. dio, 2. dio, 3.dio, 4.dio, 5.dio