Djelatnici

Ravnatelj:

 • Dalibor Vukalović, prof.

Tajništvo:

 • Anita Katalinić Lovrić, dipl.iur.- tajnica škole
 • Vesna Štauber- administratorica
 • Vesna Šimić- ekonom
 • Danijela Laklija, dipl.oec.- voditeljica računovodstva

Stručni suradnici:

 • Rajka Marković, prof.- pedagoginja
 • Tatjana Bedeković, dipl. defektologinja- socijalna pedagoginja
 • Vedrana Viljevac, mag. – psihologinja
 • Tatjana Petrinec, prof., dipl.bibl.- knjižničarka

Ispitni koordinator:

 • Marija Kovačić, prof.

Sindikalna povjerenica:

 • Martina Vidaković, mag.

Stručno vijeće nastavnika ekonomskih i pravnih predmeta:

 • Ana Špoljar, dipl.oec.
 • Amalija Kranjec Markešić, dipl.oec.
 • Dunja Vasić, dipl.oec.
 • Adela Šporčić, dipl.oec.
 • Ana Kalić, mag.iur.

Stručno vijeće nastavnika matematike i računalstva:

 • Mladen Halapa, prof.
 • Ljiljana Blum, dipl.oec.
 • Tamara Šklempe, dipl.oec
 • Tibor Pejić, mag.
 • Daria Luketić, prof.

Stručno vijeće nastavnika hrvatskog jezika:

 • mr.sc. Snježana Matić, prof.
 • Mladen Jasek, prof.
 • Slađana Putnik- Bezjak, prof.
 • Iva Ban, prof.
 • Marija Kovačić, prof.

Stručno vijeće nastavnika stranih jezika:

 • Ljiljana Katić, prof.
 • Valentina Herčeki, prof.
 • Sonja Belamarić, prof.
 • Marija Kovačić, prof.
 • Marijana Hrelja, prof.
 • Željkica Crnković, prof.
 • Jasmina Damjanović, mag.
 • Martina Vidaković, mag.
 • Marin Bezenšek, prof.
 • Sonja Ognjačević, prof.

Stručno vijeće nastavnika kuharstva i ugostiteljskog posluživanja:

 • Jasna Ivanišević, oec.
 • Marija Benkek
 • Đurđa Mički, prof.
 • Dalibor Ivanišević, oec.
 • Evelina Krapec, oec.
 • Mladen Lusavec
 • Tihomir Čurćija
 • Zlatko Pavičić
 • Igor Grgić

Stručno vijeće poljoprivredno-prehrambenih predmeta:

 • Gordana Batinović, dipl.ing.
 • Nada Bogi, dipl. ing.
 • Bošanka Iličić, dipl.ing.
 • Milada Ćasić, dipl.ing.
 • Darko Lusavec, prof.
 • Tatjana Todorović, dipl.ing.
 • Štefica Rusman Kunić, dipl.ing., zamjena Vedrana Antolić, dipl.ing.

Stručno vijeće društveno-humanističkih predmeta:

 • Angela Faletar, prof.
 • Valerija Turk- Presečki, prof.
 • Hohoš Kristina, prof.
 • Vanja Posavac, dipl.polit.
 • Mario Svatoš, dipl.kateheta
 • Vedrana Viljevac, mag.
 • Željka Lalić, prof.
 • Nataša Lukić, prof.
 • Marija Kovačić, prof.
 • Martina Vidaković, mag.
 • Tamara Šklempe, dipl.oec.

___________________________________________________________________________

Domari:

 • Ivica Lešnik
 • Zdravko Skukan
 • Davor Valjak

Spremačice:

 • Lucija Jukić
 • Ljiljana Mikulandi
 • Nada Pržić
 • Božica Petrović