E-mail: ured@ss-ugostiteljskaiprehrambena-bj.skole.hr